Akcie

Novinky

Milujeme papier

Papier nás sprevádza každý deň. Je s nami, keď píšeme, tlačíme, čítame, kreslíme... viac...

Zvýšenie logistického príplatku

 

 

 

 

Kvôli zvyšujúcim sa nákladom súvisiacim s distribúciou tovaru sme nútení zmeniť spôsob
účtovania logistického príplatku.

Od 2. marca 2020 pristupujeme k týmto zmenám:

1. Pri dodávkach do 30 kg budeme účtovať logistický príplatok nasledovne:

Hmotnosť dodávky do 10 kg do 20 kg do 30 kg
LOGISTICKÝ PRÍPLATOK
(€ bez DPH, v rámci celej SR)
4,00 5,50 7,00

Príplatok pri dodávkach do 30 kg bude na faktúrach uvádzaný ako samostatná položka „LOGISTICKÝ PRÍPLATOK DO 30 KG“.

Výška LOGISTICKÉHO PRÍPLATKU DO 30 kg sa môže meniť v závislosti od výšky palivového
príplatku našich externých dopravcov. O zmenách výšky LOGISTICKÉHO PRÍPLATKU DO 30 KG Vás budeme
informovať e‐mailom a prostredníctvom našej webovej stránky.

2. Pri dodávkach nad 30 kg sa upravuje výška logistického príplatku na 2,00 €/100 kg. Príplatok bude na faktúrach uvádzaný ako samostatná položka „LOGISTICKÝ PRÍPLATOK NAD 30 KG“.

Oznámenie o zvýšení logistického príplatku (pdf)