Akcie

Novinky

Milujeme papier

Papier nás sprevádza každý deň. Je s nami, keď píšeme, tlačíme, čítame, kreslíme... viac...

Mýty a fakty o papieri

Mýtus: Používanie papiera je zlé pre životné prostredie.

Fakt: Papier je jedným z mála udržateľných produktov.

"Lesy zohrávajú dôležitú úlohu v súvislosti so zmierňovaním dopadov klimatických zmien tým, že z atmosféry absorbujú uhlík. Vo svojej biomase uložia európske lesy takmer 80 miliárd ton uhlíka. Zásoby uhlíka v lesnej biomase sa od roku 1990 zvýšili približne o 3 miliardy ton. Toto znamená, že lesy pohlcujú približne 7 % ročnej emisie skleníkových plynov (GHG) z regiónu."
(Správa EEA – Európskej environmentálnej agentúry, Životné prostredie Európy —Stav a perspektívy, 2015)

Papierenský priemysel má celý rad rešpektovaných certifikačných systémov, ktoré zabezpečujú, aby papier, ktorý používate pochádzal z trvalo udržateľných lesných zdrojov. Dvomi najznámejšími certifikáciami sú FSC® a PEFC®.

Fakty o trvalej udržateľnosti papiera

• Na výrobu papiera sa používa drevo, skutočne obnoviteľná a udržateľná surovina.
• Certifikácia lesov zabezpečuje, aby drevo pochádzalo z dobre obhospodarovaných lesov.
• Zodpovedná produkcia dreva, celulózy a papiera je spôsobom zabezpečenia zdravých lesov.
• Počas obdobia 2005 - 2015, sa plocha európskych lesov rozrástla o plochu veľkosti Švajčiarska.
• Lesy zohrávajú dôležitú úlohu – zmierňujú dopad klimatických zmien tým, že z atmosféry absorbujú skleníkový plyn oxid uhličitý.

Mýtus: Rozloha európskych lesov sa zmenšuje.

Fakt: Rozloha európskych lesov rastie každým dňom o viac ako 1 500 futbalových ihrísk.

Za obdobie rokov 2005 - 2015 vzrástla rozloha európskych lesov o 44 000 štvorcových kilometrov – ide o plochu väčšiu ako Švajčiarsko a predstavuje viac ako 1 500 futbalových ihrísk denne!
(údaje z portálu FAO – Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, 2005-2015)

“Lesy zohrávajú dôležitú úlohu v zachovaní biodiverzity. V období rokov 2000 až 2010 vzrástla plocha chránených lesov v Európe o približne pol milióna hektárov ročne. Polovica chránených lesov je obhospodarovaná v záujme zachovania biodiverzity.“
(Správa EEA – Európskej environmentálnej agentúry, Životné prostredie Európy —Stav a perspektívy, 2015)

V severnej Európe, kde sú takmer všetky pôvodné lesy chránené, pochádza papier z poloprirodzených lesov, v rámci ktorých je starostlivo kontrolovaný cyklus výsadby, pestovania a ťažby dreva. Historické obavy severnej Európy a Kanady boli vyriešené prevažne prostredníctvom zákonodarcov, aktivistov a drevárskeho priemyslu, ktorých úsilie viedlo k ochrane pôvodných lesov.

“Rozloha lesov s certifikáciou lesného hospodárstva sa neustále zvyšuje: od 18 miliónov hektárov lesov obhospodarovaných v rámci medzinárodne overenej certifikácie v roku 2000 na 438 miliónov hektárov lesov v roku 2014.“
(Hodnotenie celosvetových lesných zdrojov – FAO Global Forest Resources Assessment, 2015)

Publikácia Mýty a fakty (pdf, 4,3 MB)