Akcie

Novinky

Milujeme papier

Papier nás sprevádza každý deň. Je s nami, keď píšeme, tlačíme, čítame, kreslíme... viac...

Fakturačné údaje

SCP PAPIER, a. s.
Mostová 5358/29
034 01 Ružomberok 1

IČO: 36 373 583
IČ DPH: SK 20 20 12 40 29

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT (BIC): GIBASKBX
Číslo účtu (IBAN): SK44 0900 0000 0003 3199 6746

Obchodný register: Okresný súd Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10039L